https://religiousopinions.com
Slider Image

Vere in prakse cerkve bratov

Bratje uporabljajo Novo zavezo kot svoje edino vero in se zavezujejo, da bodo poslušali Jezusa Kristusa. Namesto da bi poudarila vrsto pravil, Cerkev bratov spodbuja načela "miru in sprave, preprostega bivanja, celovitosti govora, družinskih vrednot in služenja bližnjim in daleč". Čeprav se bratje upirajo veroizpovednim izjavam, sprejemajo osnovne protestantske doktrine.

Cerkev bratov

  • Ozadje : Cerkev bratov je krščansko poimenovanje s poreklom v pietističnem in anabaptističnem gibanju. Pripadniki poudarjajo mir in spravo, služijo drugim, živijo preprosto življenje in sledijo Jezusu Kristusu.
  • Ustanovitev : Bratje je leta 1708 ustanovil Aleksander Mack v Schwarzenauu v Nemčiji.
  • Izjava o viziji bratov : Kroz sveto pismo, Jezus nas kliče, da živimo kot pogumni učenci z besedo in dejanjem: da se predamo Bogu, da se objemo, da izrazimo Bog ljubezen do vsega stvarstva.

Cerkev vere bratov

Krst: Krst s trojno potopitvijo je odlok, ki se izvaja na odraslih v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Bratje vidijo krst kot zavezo, da bodo Jezusove nauke živeli odgovorno in radostno.

Biblija: Bratje uporabljajo Novo zavezo kot svoj vodnik za življenje. Menijo, da je Biblija božansko navdihnjena in trdijo, da Stari zavet določa Božji namen in želje po človeštvu.

Obhajilo: obhajilo je izraz ljubezni po vzoru Kristusove zadnje večerje s svojimi učenci. Bratje sodelujejo v kruhu in vinu, ob praznovanju agape, nesebične ljubezni, ki jo je Jezus izkazal svetu.

Verovanje: Bratje ne sledijo krščanskemu prepričanju. Namesto tega uporabljajo celotno Novo zavezo za potrditev svojih prepričanj in pridobivanje navodil, kako živeti.

Bog: Boga Očeta bratje gledajo kot "Stvarnika in ljubečega Vzdrževalca."

Zdravljenje: Praksa maziljenja je odlok znotraj Cerkve bratov in vključuje ministra, ki polaga roke za telesno, čustveno in duhovno ozdravitev. Polaganje rok simbolizira molitve in podporo celotne skupnosti.

Sveti Duh: Bratje trdijo, da je Sveti Duh sestavni del vernikovega življenja: "Trudimo se, da nas Sveti Duh vodi v vseh vidikih življenja, misli in poslanstva."

Jezus Kristus: Vsi bratje "potrjujejo svoje prepričanje v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Odrešenika." Živeti življenje po vzoru Kristusovega življenja je za brate bistvenega pomena, saj poskušajo posnemati njegovo ponižno službo in brezpogojno ljubezen.

Mir: Vsa cerkev bratov je vsa vojna greh. Bratje so nasprotovalci vesti in si prizadevajo za spodbujanje nenasilnih rešitev konflikta, od osebnih nesoglasij do mednarodnih groženj.

Zveličanje: Božji odrešitveni načrt je, da se ljudje oprostijo svojih grehov z vero v odkupno smrt Jezusa Kristusa. Bog je svojega edinega sina priskrbel kot popolno žrtvovanje v našem kraju. Jezus obljublja vernikom v njem mesto v nebesih.

Trojica: Bratje verjamejo v Trojico kot oče, sin in Sveti Duh, tri različne osebe v enega Boga.

Pravoslavne prakse

Zakramenti: Bratje priznavajo obrede krsta odraslih vernikov, obhajila (ki vključuje ljubezenski pogostitev, kruh in skodelico ter umivanje nog) ter maziljenje.

Krst je potopljen trikrat naprej v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Ta trojna potopna metoda krsta si je privedla bratje vzdevek Dunkers.

Po krstu je najpomembnejša ureditev ljubezenskega praznika, ki združuje bratje za čas obhajanja in koncentriranega druženja.

Maziljenje je zdravilni obred za vernika, ki je čustveno ali duhovno razburjen ali fizično bolan. Minister trikrat mazi človekovo čelo z oljem, da simbolizira odpuščanje greha, okrepi njihovo vero in ozdravi telo, um in duha.

Bogoslužje: Bogoslužja krajevne cerkve v Brači so ponavadi neformalna, z molitvijo, petjem, pridigo, deljenjem ali pričevanjem ter obhajilom, ljubezenskim pogostitvijo, umivanjem nog in mazanjem. Nekatere kongregacije uporabljajo kitare in pihala, druge pa tradicionalno glasbo.

Preprosto življenje

Bratje prakticirajo preprost, neskladen način življenja. Do začetka 1900-ih je cerkev od svojih članov zahtevala, da se oblačijo. Današnji bratje še vedno iščejo preprostost na vseh področjih življenja.

Kako narediti lastno črkovalno polje

Kako narediti lastno črkovalno polje

Zeleni pokop: okolju prijazna alternativa pogrebom

Zeleni pokop: okolju prijazna alternativa pogrebom

Zbirka molitev za Imbolc

Zbirka molitev za Imbolc