https://religiousopinions.com
Slider Image

Soglasniki Gurmukhijeve abecede (35 Akhar) Ilustrirani

Gurmukhijevo pismo Gurbani has 35 akharjev ali soglasnikov, identičnih pandžabijski slikarski abecedi, ki vključuje tri nosilce samoglasnikov in 32 soglasnikov. Vsak znak predstavlja fonetični zvok. Abecedni vrstni red pisave Gurmukhi je popolnoma drugačen od angleške abecede. Gurmukhi akhar temelji na skupinah, ki imajo določene podobnosti in je razporejen v a gridu petih vodoravnih in sedmih navpičnih vrstic s posebnimi izgovarjalnimi lastnostmi (ki tu niso prikazane). Vsaka črka ima kombinacijo značilnosti, odvisno od njenega vodoravnega in navpičnega položaja. Nekatere črke se izgovarjajo z jezikom, ki se dotika hrbtne strani zgornjih zob ali zavito nazaj, da se dotikajo tik za grebenom na strehi ust. Pisma se lahko izgovarjajo s prahom zraka ali zahtevajo zadrževanje zraka. Nekateri liki imajo zvok iz nosu.

Verzi Gurbanija imajo v sikhskem pismu duhovni pomen in vsebujejo metaforične odlomke, v katerih so zapisane različne črke Gurmukhi. Fonetski črkovanja črk v prevodih so različni.

01 od 36

Vodnik izgovorjave Gurmukhi Oorraa

Punjabi Akhar Oorraa Gurbani Pomen v Sikhskem pismu Oorraa Gurmukhi nosilec samoglasnikov. Fotografija [S Khalsa]

Oorraa je prvi od treh nosilcev samoglasnikov, ki se pojavljajo v pisavi Gurmukhi iz Gurbani in je identičen imetnikom samoglasnikov pandžabske abecede (akhar).

Oorraa se izgovarja z enakim poudarkom na obeh zlogih in zveni kot ovčje surovo. Oorraa se uporablja na začetku besede, kjer je prvi zvok samoglasnika ali v kateri koli besedi, kjer samoglasnik ne stoji pred soglasnikom, kot v primeru zvoka z dvojnim samoglasnikom in ima zanj dodeljene posebne samoglasniške zvoke. črkovanje Oorraa je fonetično in se lahko zdi črkovan tudi kot Oorhaa . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Oorrae v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov, ki jih je prvi guru Nanak Dev napisal kot mlad fant, ko mu je v šoli dodeljena domača naloga za pisanje abecede. Njegov učitelj je izrazil začudenje, ko je otrok Nanak Dev napisal:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Pojem v pohvalo tistemu, čigar meja ni mogoče odkriti. "SGGS || 432

02 od 36

Vodnik izgovorjave Gurmukhi Airraa

Punjabi Akhar Airraa Gurbani Pomen v Sikhskem pismu Airraa Gurmukhi nosilec samoglasnikov. Fotografija [S Khalsa]

Airraa je drugi od treh nosilcev samoglasnikov, ki se pojavljajo v pisavi Gurmukhi iz Gurbani in je identičen nosilcem samoglasnikov abecede pudžabskih slikarjev.


Airraa se izgovori s poudarkom na drugih zlogih in zveni kot era ali err-raw. Airraa se uporablja na začetku besede, kjer je prvi zvok samoglasnika ali v kateri koli besedi, pri kateri samoglasnik ne stoji pred soglasnikom, kot v primeru zvoka z dvojnim samoglasnikom in ima zanj dodeljene posebne samoglasniške zvoke. črkovanje Airraa je fonetično in se lahko zdi tudi črkovano kot Airhaa . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Airraa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov, ki jih je kot mlad fant napisal učenjak Guru Nanak Dev, ko mu je v šoli dodeljena domača naloga za pisanje abecede. Njegov učitelj je izrazil začudenje, ko je otrok Nanak Dev napisal:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: Sam je ustvaril svet, karkoli je treba storiti, še naprej počne. "SGGS || 434

03 od 36

Vodnik izgovorjave Gurmukhi Eerree

Punjabi Akhar Eerree Gurbani Pomen v Sikhskem pismu Eerree Gurmukhi imetnik samoglasnikov. Fotografija [S Khalsa]

Eerree je tretja od treh nosilcev samoglasnikov, ki se pojavljajo v pisavi Gurmukhi iz Gurbani in je identična nosilcem samoglasnikov abecede Pandžabijskega slikarja.

Eerree se izgovarja s poudarkom na drugih zlogih in zveni kot era ali err-raw. Eerree se uporablja na začetku besede, kjer je prvi zvok samoglasnika ali katere koli besede, kjer samoglasnik ne stoji pred soglasnikom, kot v primeru zvoka z dvojnim samoglasnikom in ima zanj dodeljene posebne samoglasniške zvoke. črkovanje Eerree je fonetično in se lahko zdi črkovano tudi kot Eerhee ali Iri . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Eerree v Sikhskem pismu

Prvi Guru Nanak je učitelja osupnil s svojimi duhovnimi spoznanji, ko mu je v šoli dodeljena naloga pisanja abecede:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Prvotni Gospod je najboljši, on je resničen. "SGGS || 432

04 od 36

S - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Sassa

Pandžabi Akhar Sassa iz Gurbanija Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi scenarij Sassaa. Fotografija [S Khalsa]

Sassa je eden izmed 35 soglasnikov Gurmukhijeve pisave iz Gurbani in je enak pundžabijski abecedi. Soglasniki Gurmukhija so znani kot 35 Akhar.

Sassa ima zvok S in se izgovarja s poudarkom na drugem zlogu, kot je žaga. Romanizirani črkovanje Sasse je fonetično in se lahko zdi napisano tudi kot Sassaa . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Sassa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vsebuje več akrostičnih oblik pesniških verzov, ki so jih napisali avtorji Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Kdor je ustvaril svet, je od vsega Gospodar enega Gospoda. Prvi Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: Celotno vesolje, ki ga je ustvaril z lahkoto, je z eno lučjo osvetlil tri kraljestva. "Prvi Guru Nanak SGGS || 930

Drugi akrostični verzi s Sašo v Gurbaniju vključujejo avtorje:

Peti guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Vaše svetišče, ki sem ga zdaj vstopil o Gospod. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Opustite svojo bistroumnost O nevedni bedak. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa tako neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disciplinirajte um s vzvišeno popolnostjo. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
SASSA: Postelje neveste z dušo krasi navzočnost njenega moža. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Tretji guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Izgubili ste samodisciplino O norec in sprejeli ste ponudbe pod lažnimi pretvarami. " SGGS || 345

05 od 36

H - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Haahaa

Pandžabi Akhar Haahaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi scenarij Haahaa. Fotografija [S Khalsa]

Haahaa je soglasnik besedila Gurmukhi akhar Guru Granth Sahib in je skoraj enak abecedi pudžabijskega slikarja.

Haahaa predstavlja zvok H, kot je v ha-ha z enakim poudarkom, ki se daje obema zlogoma in se izgovarja, tako da, ko se govori, čutimo zrak, ko roko držimo pred ustnicami. Romanizirani pravopis Haahaa je fonetičen in se lahko zdi napisan kot Hahaha . Črkovanja se lahko izvirno razlikujejo tako v izvirnih Gurmukhijih kot tudi v romaniziranih in izv.

Pomen v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje pesniške verze, v katerih so predstavljeni Haahaa, ki jih je napisal Prvi Guru Nanak Dev kot študent, ko mu je dodeljeno pisanje abecede. Njegov učitelj je izrazil začudenje, ko je otrok Nanak Dev napisal:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Ni drugega dajalca, razen tistega, ki je ustvaril bitja, se hrani z njimi. "SGGS || 435

Druge pesniške skladbe avtorjev Gurbanija z Haahaa vključujejo:

" Haahaa vroča motika nehee jaanaa ||
HAHA: On obstaja, vendar ni znano, da obstaja. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Razumevanje božanskega diskurza O norec, šele potem boš dosegel večni mir. " Tretji guru Amar Das SGGS || 435

06 od 36

Gurmukhi Abeceda Kakaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Kakaa Gurbani Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Kakaa. Fotografija [S Khalsa]

Kakaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

K - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Kakaa

Kakaa je soglasnik pisave Gurmukhi in je skoraj enak abecedi pundžabskega slikarja.

Kakaa se izgovarja kot cka ckaaw (caw), s poudarkom na drugem zlogu. Ko roko držite pred ustnicami, naj ne bi prišlo do zaletavanja zraka. Romanizirani pravopis Kakaa je fonetičen in se lahko zdi črkovan tudi kot Kakka . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Kakaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov v zbirkah po celotnem Guru Granth Sahib.

Prvi Guru Nanak Dev je presenetil svoje inštruktorje, ko je kot mlad fant v šoli domačo nalogo pisal po abecedi, otrok je odgovoril z duhovnim akrostikom:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Ko lasje postanejo beli, potem brez umivanja svetijo. "SGGS || 432

Drugi akrostični verzi s Kakaa v Gurbaniju vključujejo:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: On je vzrok, stvarstvo in stvarnik. "SGGS || 253 Peti guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: Luč božanskega znanja osvetli srčni lotos s svojim žarom. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: V poželenju in gnevu ste potepuščeni, norec, ki se ukvarja s svetovno ljubeznijo, ste pozabili Gospoda. "SSGS || 435 Tretji guru Amar Das

07 od 36

Gurmukhi abeceda Khakhaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Khakhaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Khakhaa. Fotografija [S Khalsa]

Khakhaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

KH - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Khakhaa

Khakhaa je soglasnik pisave Gurmukhi iz Gurbani in je enak pundžabijski abecedi.

Khakhaa ima zvok Kh in se izgovarja kot ka-kaaw (caw), s poudarkom na drugem zlogu. Ko roko držite pred ustnicami, mora obstajati zalogaj zraka. Romanizirani pravopis Khakhaa je fonetičen in se lahko zdi napisan kot Khakha . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Khakhaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov, ki predstavlja Khakhaa iz abecede Gurmukhi in se pojavlja v različnih zbirkah po celotnem Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvi sikhujski guru, je svoje učitelje presenetil, ko je kot mlad fant v šoli domačo nalogo pisal po abecedi, se je otrok odzval z duhovnim akrostikom:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKA: Svetovni ustvarjalec diha in časa pridobiva prihodek od želje po preživljanju. "SGGS || 432

Drugi akrostični verzi v Gurbaniju vključujejo več avtorjev Guru Granth Sahib:

Poetične skladbe v pohvalo vsemogočnega Petega gurua Arjuna Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KAKA: Vsemogočnemu Gospodu ničesar ne manjka. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Resnično ga pohvali. "SGGS | 260

Poetični uvidi duši Bhagata Kabira

" Khakhaa i-ahai khorr človek aavaa ||
KHAKA: Duša vstopi v telesno jamo. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KAKA: Redki, ki ga iščejo, ga iščejo. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKA: Mnogi so zapravili in uničili svoje življenje. "SGGS || 342

08 od 36

Gurmukhi abeceda Gagaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Gagaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Gagaa. Fotografija [S Khalsa]

Gagaa je soglasnik abecede Gurmukhi akhar.

G - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Gagaa

Gagaa je soglasnik pisave Gurmukhi akhar iz Gurbani in je enak abecedi pundžabskega slikarja.

Gagaa se izgovarja kot ga-gaw, s poudarkom na drugem zlogu. Ko roko držite pred ustnicami, naj ne bi prišlo do zaletavanja zraka. Romanizirani črkovanje Gagae je fonetično in se lahko zdi črkovan tudi kot Gagga . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Gagaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov in se pojavlja po celotnem Guru Granth Sahib s pomembnimi duhovnimi uvidi, v katerih so predstavljeni Gagaa Gurmukhijeve abecede .

Guru Nanak, prvi Sikh gurus, je presenetil svoje inštruktorje, ko je kot mlad fant v šoli domačo nalogo pisal po abecedi, otrok se je odzval z duhovnim akrostikom:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Kdor se odreče pevanju pesmi Univerzalnega Gospoda, postane aroganten v govoru. "SGGS || 432

Drugi akrostični verzi v Gurbaniju vključujejo:

Peti guru Arjun Dev hvali učinke meditacije:

" Gagaa gobid pištola ravhou saas sap jap neet ||
GAGGA: Izrazite slavne pohvale svetovnega mojstra z vsakim dihom vedno meditirajo nanj. "SGGS || 254

Verz Bhagat Kabir razkriva razsvetljevalnega gurua:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Spoznajte izrek razsvetljenčevega pouka. "SGGS || 340

Tretji guru Amar Das razmišlja o neizmernosti univerzalnega Gospoda.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Razmislite o Univerzalnem Gospodaru O norec, z govorom ga nihče še ni dosegel. "SGGS || 434

09 od 36

Gurmukhi abeceda Ghaghaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Punjabi Akhar Ghaghaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Ghaaghaa. Fotografija [S Khalsa]

Ghaghaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

GH - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Ghaghaa

Ghaghaa je soglasnik pisave Gurmukhi akhar, ki je zelo podobna abecedi pundžabskega slikarja.

Ghaghaa se izgovarja kot gha ghaaw, s poudarkom na drugem zlogu. Ko roko držite pred ustnicami, mora obstajati zalogaj zraka. Romanizirani črkovanje Ghaghaa je fonetičen in se lahko zdi tudi črkovan kot Ghagha . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Ghaghaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje verze, ki vključujejo Ghaghaa iz Gurmukhijeve abecede različnih avtorjev Gurbanija in se pojavlja po celotnem Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, prvi guru Sikhov, je učitelje presenetil, ko so mu v šoli dali nalogo pisanja abecede, otrok se je odzval z duhovnim akrostikom:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Opravljanje službe spremljevalca tudi med služenjem božanskim hvalnicam pripetega razsvetljenca ostaja. "SGGS || 432

Med drugimi pomembnejšimi pesniškimi verzi avtorjev Guru Granth Sahib z naslovom Ghaghaa spadajo:

Peti guru Arjan Dev poudarja, da obstaja samo Bog.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Vzemite to v mislih, da ni drugega kot Gospod. "SGGS || 254

Bhagat Kabir pove, kje se nahaja božansko.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: V vsakem srcu prebiva. "SGGS || 340

Tretji guru Amar Das daje vpogled, da kolikor več duša išče, ne prepozna resničnih darov in blagoslovov.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Od vrat do vrat prosiš, norec. Očka: Toda blagoslov, ki ga sprejmeš, ne. "SGGS || 423

10 od 36

Gurmukhi abeceda Ngangaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Ngangaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Ngangaa. Fotografija [S Khalsa]

Ngangaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

NG - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa je soglasnik Gurmukhi akharjevega pisma Gurbanija in je enak abecedi pundžabskega slikarja.

Ngangaa ima zvok NG in se izgovarja s poudarkom na drugem zlogu. Romanizirani črkovanje Ngangaa je fonetičen in se lahko zdi črkovan tudi kot Nganga ali Nganngaa . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Ngangaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis v celotnem Guru Granth Sahib vključuje abecedne akrostične skladbe v obliki pesniških verzov z vpogledi duhovnega pomena.

Guru Nanak Dev je kot deček presenetil svojega učitelja, ko mu je naročil, naj piše abecedo, na akcijo duhovnega učenjaka pa je odgovoril akrostično:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Tisti, ki razume duhovno znanje, postane religiozni učenjak. "SGGS || 432

Drugi pomembni akrostični verzi, v katerih so avtorji filma Gurbani bani Ngangaa, vključujejo:

Peti guru Arjund Dev v teh vrsticah razkriva učenjake duhovne modrosti in neumnosti materialnega sveta.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Božanska modrost se ne dobi zgolj z ustno ust. "Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Lahko je štipendist šestih filozofskih šol. "Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh keen ||
NGANGA: Smrt izkoristi tistega, ki ga je Bog določil za častilca materialnega sveta. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir v svojem verzu svetuje nesporno modrost:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Zaposlite se samoomejevanja, ljubite božansko in odpustite dvom. "SGGS || 340

11 od 36

Gurmukhi abeceda Chachaa Gurbani ponazorjen z izgovorjavo

Punjabi Akhar Chachaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Chachaa. Fotografija [S Khalsa]

Chachaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

Ch - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Chachaa

Chachaa je soglasnik Gurmukhi akharjevega pisma Gurbani, ki je enak panjabijski slikarski abecedi.

Chachaa je simbol za CH in se izgovarja z jezikom tik za zgornjimi zobmi, kot ch v srbečici, s poudarkom na drugem zlogu. Chachaa je fonetična in se lahko zdi napisan kot Chacha . Črkovanja v fonetih se lahko nekoliko razlikujejo tako v izvirni Gurmukhi slovnici kot tudi v romantiziranem in angleškem prevodu Gurbanija.

Pomen Chachaa v Sikhskem pismu

V celotnem spisu Guru Granth Sahib se akrostična oblika pesniških verzov izpostavi na duhovni pomen abecede Gurmukhi.

Prvi Guru Nanak Dev je presenetil svoje učitelje, ko je kot mlad fant dodal nalogo pisanja abecede, otrok se je odzval z duhovnim akrostikom na temo vedskih besedil:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: Je ustvarjalni vir štirih vedskih spisov, štirih načinov razmnoževanja in štirih stopenj. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O neumna žaba) prebivaš kdaj v vodi (kjer cveti lilija), toda čebelnjak, ki tam ne prebiva * gladi - opijen * z vonjem (lilije) od daleč. "SGGS || 990

Drugi pomembni alfbetski verzi, ki vključujejo Chacha različnih avtorjev Guru Granth Sahib, vključujejo:

Peti guru Arjun Dev v svojem verzu opisuje svoj odnos do božanskega.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: Na lotosova stopala razsvetljenca sem pripet. "SGGS || 254

Bhagat Kabir, katerega poezija opisuje božjo umetnost.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Naslikal je velik portret, ki je svet. "SGGS || 340

12 od 36

Gurmukhi abeceda Chhachhaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Chhachhaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Skripta Chhachhaa. Fotografija [S Khalsa]

Chhachhaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

CHH (SH) - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa je soglasnik abecede Gurmukhi akhar iz Gurbani in je enak pinjabijski slikarski abecedi.

Chhachhaa ima v oceanu zvok C in se izgovarja s poudarkom na drugem zlogu. Rominizirano črkovanje Chhachhaa je fonetično in se lahko zdi črkovano tudi kot Chhachha ali Shhassha in Shhasshaa . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Chhachhaa v Sikhskem pismu

V celotnem spisu Guru Granth Sahib je mogoče najti pesniške verze, ki predstavljajo duhovni pomen abecede Gurmukhi akhar Chhachhaa :

Guru Nanak, prvi od sikhskih gurujev, je svoje inštruktorje presenetil po abecednem akrostiju na spiralni nevednosti:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Razširjanje duhovne nevednosti je znotraj vseh, ki dvomijo v tvoje početje. "SGGS || 433

Drugi abecedni akrosti v Gurbaniju vključujejo verze različnih avtorjev Guru Granth Sahib:

Peti guru Arjun Dev pripoveduje o idealni ponižnosti duše v svojih akrostičnih verzih:

" Chhashhaa Chhoharae daas interprearae ||
CHHACHHA: Ta otrok je tvoj služabnik. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Naj bom prah pod tvojimi svetniki. "SGGS || 254

Bhagat Kabir razmišlja o Božji prisotnosti s svojim verzom:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Prisoten je častni gospodar Gospod. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Tretji guru Amar Das v svojem verzu sprašuje, kako vredno je besedno slediti:

CHHACHHA: Noči in podnevi se odpelješ, norec, kako boš ugotovil, da je izpuščanje zadržano v stiski smrti? "|| 2 || SGGS || 434

13 od 36

Gurmukhi abeceda Jajaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Punjabi Akhar Jajaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Jajaa. Fotografija [S Khalsa]

Jajaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

J - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Jajaa

Jajaa je soglasnik pisave Gurbakhi akharja s 35 znaki Gurmuni, ki je identična abecedi pundžabskega slikarja.

Jajaa ima zvok J in se izgovarja s poudarkom na drugem zlogu, kot je ja-čeljust. Romanizirani pravopis Jajaa je fonetičen in se lahko zdi napisan kot Jajja . Črkovanja se lahko izvirno razlikujejo tako v izvirnih Gurmukhi kot tudi v fonetičnih romaniziranih in angleških prevodih Gurbanija.

Pomen Jajaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis Guru Granth Sahib vključuje akrostično obliko pesniških verzov, ki jih je prvi učenec Guru Nanak Dev napisal kot mlad učenec, ko mu je bilo naloženo, da napišejo abecedo:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: To ponižno bitje prosi za modrost, ko se je potegoval za prosjačenje skozi osemdeset štirih lah (8, 4 milijona) obstojev. "SGGS || 433

Drugi akrostični verzi v Gurbaniju vključujejo verze duhovnega pomena, v katerih je Jajaa več drugih avtorjev Guru Granth Sahib, vključno z:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: Ego, osredotočen na človeka, verjame, da je postal nekaj. "SGGS || 255 petega gurua Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Kdor gori telo, ko je še živ. "SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Okrapan je tvoje božanske svetlobe O norec, na koncu se pokesaš, odpoveš se. "SGGS || 434, tretji guru Amar Das

14 od 36

Gurmukhi abeceda Jhajhaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Punjabi Akhar Jhajhaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Jhajhaa. Fotografija [S Khalsa]

Jhajhaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

Jh - Gurmukhi Jhajhaa Vodnik izgovorjave

Jhajhaa je soglasnik pisave Gurmukhi in je enak punjabijski abecedi.

Jhajhaa ima zvok Jh podoben J kot pri Jacquesu, Zs kot v Zsa Zsa ali X kot v Xeniji in se izgovarja kot Jh-jhaaw ali Zsa-Zsaa, s poudarkom na drugem zlogu. Ko roko držite pred ustnicami, mora obstajati zalogaj zraka. Romanizirani črkovanje Jhajhaa je fonetično in se lahko zdi tudi črkovan kot Jhajha . Črkovanja se lahko v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Jhajhaain Sikh Pisma

Sikhski spis vključuje akrostično obliko pesniških verzov, ki vključujejo Jhajhaa abecede Gurmukhi in se pojavlja po celotnem Guru Granth Sahib.

Kot mladi učenec Guru Nanak Dev ji je napisal duhovno usmerjen verz, ki je potrdil bogate narave Božanskega:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa so dae rehiaa ||
JHAJHA: O smrtnik, zakaj umreš od tesnobe? Karkoli daje Gospod, nenehno podeljuje. "SGGS || 433

Akrostični verzi v Gurbaniju drugih avtorjev Guru Granth Sahib vključujejo:

" Jhajhaa jhooran mittai interprearo ||
JHAJHA: Vaše žalosti se bodo končale. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Zapleten si v svet in ne veš, kako se odmakniti. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes son toon vikhaa ||
JHAJHA: Nikoli ne bi potrebovali kesanja, norec, če bi celo trenutek poslušal navodila pravega razsvetljenca. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 od 36

Gurmukhi abeceda Njanjaa iz Gurbanija ponazorjena z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Njanjaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Njanjaa. Fotografija [S Khalsa]

Njanjaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

Nj - Gurmukhi Njanjaa Vodnik izgovorjave

Njanjaa je soglasnik pisave Gurmukhi, ki je identična abecedi pundžabija .

Njanjaa se reče z jezikom, pritisnjenim na streho ust za zgornjimi zobmi s poudarkom na drugem zlogu. Njanjaa je fonetična, Nj se lahko piše tudi kot Ny ali celo Ni in se izgovarja kot Enya, čebula ali Kalifornija, namesto da uživate ali motor. Njajaa se lahko zdi tudi črkoval kot Nyanya, saj se črkovanja v originalnih besedilih Gurmukhija, pa tudi v romaniziranih in angleških prevodih Gurbanija, rahlo razlikujejo.

Pomen Njanjaa v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje akrostične oblike pesniških verzov z Njajaa .

Guru Nanak Dev, ki je še kot deček pokazal duhovni vpogled, je prvi od sikhskih gurujev zapisal:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Podarim vizijo njegovega gracioznega pogleda, ne vidim nobenega drugega ob njem. "SGGS || 433

Druge pomembne akrostične šabade Gurbanija z Njajaa vključujejo:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Kot povsem pravilno vedite, da se bo končala svetovna ljubezen. "Peti guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio vrata kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: V vašem srcu prebiva v bližini, zakaj se odpraviti daleč, da bi ga iskali? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 od 36

Gurmukhi Skripta Tainkaa iz Gurbanija ilustrirana z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Tainkaa iz Gurbanija Ilustriral Gurmukhi scenarij Tainkaa. Fotografija [S Khalsa]

Tainkaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

TT - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Tainka

Tainkaa je soglasnik pisave Gurmukhi, ki je identična abecedi pundžabija .

Tainkaa zveni kot tank-aw, predstavlja trdo T kot pri vleki, lahko je predstavljena z dvojnim TT in izgovarja z jezikom, zvitim nazaj, da se dotakne strehe ust. Romanizirani pravopis Tainkaa je fonetičen in se lahko zdi tudi črkovan kot Tanka, Tatta ali Ttatta, saj se lahko črkovanja v izvirnih besedilih Gurmukhija kot tudi v romniziranih in angleških prevodih Gurbanija rahlo razlikujejo.

Pomen Tainke v Sikhskem pismu

Sikhski spis vključuje duhovna spoznanja, ki jih je kot študent napisal prvi akrostični pesmi Guru Nanak kot študent:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Zakaj prakticirate hinavščino O Mortal? V trenutku boste vstali in v trenutku odšli. "SGGS || 433

Drugi sveti akrostični verz, v katerem je Tatta, vključuje Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Težka pot do Boga je po poti srca in uma znotraj. "SGGS || 341

17 od 36

Gurmukhi scenarij Tthatthhaa iz Gurbanija ilustriran z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Tthatthhaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi scenarij TThatthaa. Fotografija [S Khalsa]

Tthatthhaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

TTH - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa je soglasnik Gurmukhi akhar, ki je enak abecedi pundžabskega slikarja.

Tthatthaa ima zvok Th in se izgovarja kot tha-thaa s poudarkom na drugem zlogu. Jezik je zavit nazaj, da se dotakne strehe ust, in ko se roko drži pred ustnicami, mora biti napihnjen zrak. Romanizirani črkovanje Tthatthaa je fonetičen in se lahko zdi napisan tudi kot Tthattha, Thhathaa ali druge različice. Izvirni fonetični črkopisni črkovanja Gurmukhi se lahko zelo razlikujejo, pa tudi rominizirani in angleški prevodi Gurbanija.

Pomen t Thatthaa v Sikhskem pismu

Akrostične oblike duhovno pomembnih pesniških verzov, ki vključujejo soglasnike abecede Gurmukhi, se pojavljajo v celotnem spisu Guru Granth Sahib. Guru Nanak Dev, reformator, je kot deček v Nanakana Sahib zapisal:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Mir prežema srce tistih, katerih um je vezan na lotosove stopala Gospoda. "SGGS || 433

Drugi akrostični verzi s Tthatthaa avtorjev Gurbanija vključujejo:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Nekega občutka ne bolijo. "SGGS || 256 Peti guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai vrata thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Držite se daleč stran od te mirage. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 od 36

Gurmukhi abeceda Ddaddaa iz Gurbanija ilustrirana z izgovarjavo

Pandžabi Akhar Ddaddaa Pomen v Sikhskem pismu Gurmukhi Script Ddaddaa. Fotografija [S Khalsa]

Ddaddaa je soglasnik abecede Gurmukhi.

DD - Vodnik izgovorjave Gurmukhi Ddaddaa

Ddaddaa je soglasnik značilnosti Gurmukhijeve pisave in Gurbani in je identičen s pundžabsko abecedo.

Ddaddaa predstavlja DD in se izgovarja Da-daaw, s poudarkom na drugem zlogu. Jezik je zavit nazaj, da se dotakne strehe ustja za grebenom dlesni. Zvok je podoben dvojnemu DD-ju v očetu ali D-ju v krastavi ali zdravniku. Rominizirano črkovanje Ddaddaa je fonetično in se lahko zdi črkovano tudi preprosto kot Dadda . Črkovanja se lahko tudi v originalnih Gurmukhijih ter rominiziranem in angleškem prevodu Gurbanija nekoliko razlikujejo.

Pomen Dadadada v Sikhskem pismu

Na več šabadah Guru Granth Sahib je prikazan Ddaddaa v akrostični obliki pesniških verzov, ki imajo duhovno pomen.

Guru Nanak, prvi sikhski guru, je že v dečkih začel pisati hvalnice duhovnih zaslug:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Zakaj postavljaš takšne osupljive predstave, smrtnik? Kar koli že obstaja, bodo vsi izginili. "SGGS || 433

Drugi akrostični verzi avtorjev Gurbanija, ki jih Ddaddaa ceni:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Ta bivališče ni tvoje pravo bivališče, ki ga moraš spoznati. "SGGS || 256 Peti guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Ko se uresniči Božji strah, se drugi strahovi umaknejo. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 od 36

Gurmukhi abeceda Dhhadhhaa iz Gurbanija ilustrirana z izgovarjavo

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Fotografija [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 od 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Fotografija [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 od 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Fotografija [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 od 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Fotografija [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 od 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Fotografija [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 od 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Fotografija [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 od 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Fotografija [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 od 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Fotografija [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 od 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Fotografija [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 od 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Fotografija [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 od 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Fotografija [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 od 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Fotografija [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 od 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Fotografija [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 od 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Fotografija [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 od 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Fotografija [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 od 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Fotografija [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 od 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 od 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Religija na Filipinih

Religija na Filipinih

Lidija: Prodajalec vijolične v knjigi dejanj

Lidija: Prodajalec vijolične v knjigi dejanj

Recepti za soboto Imbolc

Recepti za soboto Imbolc